O nás

Zbor sv. Cecílie, pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach vznikol v roku 1992. Spočiatku účinkoval len pri bohoslužbách ako desaťčlenný miešaný zbor, no za dva roky sa úsilie a talent mladých spevákov zúročili natoľko, že sa malý zbor úspešne rozrástol a začal spolupracovať s profesionálnymi dirigentami, Jánom Drietomským a Karolom Petróczim. Na sklonku roku 1994 mal zbor za sebou svoju prvú profilovú nahrávku „Exsaltabo te“, úspešné účinkovanie na medzinárodnej súťaži chrámových zborov v Ríme (2. miesto), prvú spoluprácu so Štátnou Filharmóniou Košice ako i štatút katedrálneho zboru v Košiciach.

V roku 1995 vznikol pri zbore Dómsky komorný orchester a do r. 2002 zbor pravidelne spolupracoval s operou Štátneho divadla v Košiciach v operách G. Verdiho, Nabucco a Aida ako i s orchestrom Štátnej Filharmónie Košice, v rámci programu vianočných koncertov či koncertov Festivalu sakrálneho umenia. V rokoch 1995 – 2002 uviedol zbor na pôde ŠFK vďaka úzkej spolupráci s p, Karolom Petróczim všetkých šesť veľkých omšových ordinárií z pera Josepha Haydna, ktoré patria do jeho neskoršieho tzv. post-londýnskeho kompozičného obdobia (ovplyvnené najmä hudbou G. F. Händla).

Od roku 2009 až podnes zbor úzko spolupracuje s dirigentom  Marekom Štrynclom a súborom Musica Florea Praha pri uvádzaní diel barokových autorov tzv. poučeným spôsobom. Myšlienky a umelecké zámery sú zachytené v projekte EHMK s názvom Musia ex archivo. Tento projekt je dlhodobý a zameriava sa na postupne odkrývanie diel, ktoré dnes existujú len v rukopisoch, taktiež na wokshopy resp. odborné školenia spevákov i inštrumentalistov a následné koncertné uvádzanie významných barokových diel, napr.:  G. F. Händel: Messiah, Brockes-Passion, Fischer: Missa St. Caeciliae (v novodobej svetovej premiére), J. S. Bach: Johannespassion atď. Projekt priniesol aj spoluprácu s významným súborom  Ars Antiqua Austria (um. ved.: Gunar Letzbor).

V roku 2009 udelila komisia pre Vedu, vzdelanie a Kultúru pri Konferencii Biskupov Slovenska Zboru sv. Cecílie cenu Fra Angelica za prínos k rozvoju chrámovej hudby na Slovensku.

Zbormajstrom zboru je od jeho vzniku až podnes Viliam Gurbaľ, organista Dómu sv. Alžbety, korepetítormi sú Martin Vernarský a Martina Chytráčková, hlasovými pedagógmi Marek Gurbaľ a Júlia Gurbaľová. Organizačne i právne zbor zastrešuje občianske združenie s rovnomenným názvom ( Zbor sv. Cecílie), ktorého poslaním je všeobecne pomáhať rozvoju chrámovej hudby v Dóme sv. Alžbety i v celej košickej arcidiecéze. Medzi najnovšie projekty združenia patrí „Musica ex archivo“ a založenie barokového orchestra v Košiciach.

Viliam Gurbaľ, jún 2013

Kalendár

Všetky termíny podliehajú aktuálnym odporúčaniam (zákazom) o organizovaní hromadných udalostí.

17

Marec

2020

Missa Sancti Ioannis de Deo (J. Haydn), Dostojno jest (P. I. Čajkovskij) Magnificat (F. Durante) a ďalšie

23

Marec

2020

Messa da Requiem (G. Fauré)

05

Apríl

2020

Tu es Deus (Š. Brixi) Crucifixus 8vv (A. Lotti) Opera de passione Domini (J. L. Oehlschlägel) Stabat Mater (A. Caldara) dir.: Marek Štryncl

František Xaver Zomb

Magnificat in C