O nás

Zbor sv. Cecílie, pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach vznikol v roku 1992. Spočiatku účinkoval len pri bohoslužbách ako desaťčlenný miešaný zbor, no za dva roky sa úsilie a talent mladých spevákov zúročili natoľko, že sa malý zbor úspešne rozrástol a začal spolupracovať s profesionálnymi dirigentami, Jánom Drietomským a Karolom Petróczim. Na sklonku roku 1994 mal zbor za sebou svoju prvú profilovú nahrávku „Exsaltabo te“, úspešné účinkovanie na medzinárodnej súťaži chrámových zborov v Ríme (2. miesto), prvú spoluprácu so Štátnou Filharmóniou Košice ako i štatút katedrálneho zboru v Košiciach.

V roku 1995 vznikol pri zbore Dómsky komorný orchester a do r. 2002 zbor pravidelne spolupracoval s operou Štátneho divadla v Košiciach v operách G. Verdiho, Nabucco a Aida ako i s orchestrom Štátnej Filharmónie Košice, v rámci programu vianočných koncertov či koncertov Festivalu sakrálneho umenia. V rokoch 1995 – 2002 uviedol zbor na pôde ŠFK vďaka úzkej spolupráci s p, Karolom Petróczim všetkých šesť veľkých omšových ordinárií z pera Josepha Haydna, ktoré patria do jeho neskoršieho tzv. post-londýnskeho kompozičného obdobia (ovplyvnené najmä hudbou G. F. Händla).

Od roku 2009 až podnes zbor úzko spolupracuje s dirigentom  Marekom Štrynclom a súborom Musica Florea Praha pri uvádzaní diel barokových autorov tzv. poučeným spôsobom. Myšlienky a umelecké zámery sú zachytené v projekte EHMK s názvom Musia ex archivo. Tento projekt je dlhodobý a zameriava sa na postupne odkrývanie diel, ktoré dnes existujú len v rukopisoch, taktiež na wokshopy resp. odborné školenia spevákov i inštrumentalistov a následné koncertné uvádzanie významných barokových diel, napr.:  G. F. Händel: Messiah, Brockes-Passion, Fischer: Missa St. Caeciliae (v novodobej svetovej premiére), J. S. Bach: Johannespassion atď. Projekt priniesol aj spoluprácu s významným súborom  Ars Antiqua Austria (um. ved.: Gunar Letzbor).

V roku 2009 udelila komisia pre Vedu, vzdelanie a Kultúru pri Konferencii Biskupov Slovenska Zboru sv. Cecílie cenu Fra Angelica za prínos k rozvoju chrámovej hudby na Slovensku.

Zbormajstrom zboru je od jeho vzniku až podnes Viliam Gurbaľ, organista Dómu sv. Alžbety, korepetítormi sú Martin Vernarský a Martina Chytráčková, hlasovými pedagógmi Marek Gurbaľ a Júlia Gurbaľová. Organizačne i právne zbor zastrešuje občianske združenie s rovnomenným názvom ( Zbor sv. Cecílie), ktorého poslaním je všeobecne pomáhať rozvoju chrámovej hudby v Dóme sv. Alžbety i v celej košickej arcidiecéze. Medzi najnovšie projekty združenia patrí „Musica ex archivo“ a založenie barokového orchestra v Košiciach.

Viliam Gurbaľ, jún 2013

Kalendár

Všetky termíny podliehajú aktuálnym odporúčaniam (zákazom) o organizovaní hromadných udalostí.

žiadne najbližšie udalosti

Repertoár

Play Nahrávky
Play Nahrávky zo stretnutia so Svätým Otcom

Adventný repertoár

Ave Maria - J. Arcadelt
Ave Maria - T. L. da Victoria
Ave maris stella - E. Grieg
Ave Regina caelorum - F. X. Zomb
Ev´ry valley - J. N. Beck
Magnificat - J. S. Bach
Magnificat - F. Durante
Magnificat - F. X. Zomb
Prope est Dominus - J. G. Rheinberger
Rorando caeli defluant - J. C. Vodňanský
Veni Emanuel - Anonymus

a ďalšie ...

Vianočný repertoár

Adeste fideles - Anonymus
Česká mše vánoční - J. J. Ryba
Gaudete, gaudete - Jistebnický kancionál, 1420
Hark! the Herold - TAKE 6
In dulci iubilo - trad./J. S. Bach
Christus nobis natus est - J. F. N. Seeger
Missa pastoralis in D - Missa pastoralis in D
Missa brevis in G - W. A. Mozart
Quem vidistis pastores? - F. X. Brixi
Pastores loquebantur - F. X. Brixi
Tui sunt caeli - F. Z. Skuherský
Vánoční roztomilost - A. Michna

a ďalšie ...

Pôstny repertoár

Meditabor - B. Wiedermann
Misere mei - A. Lotti
Misere mei - H. Purcell
O caput cruentatum - J. S. Bach
Stabat Mater - R. E: d´Astorga
Stabat Mater - A. Caldara
Stabat Mater - G. B. Pergolesi

a ďalšie ...

Repertoár Veľkého týždňa

Antifóny k umývaniu nôh - LS III
Ave verum corpus - W. Byrd
Ave verum corpus - F. Liszt
Ave verum corpus - W. A. Mozart
Christus factus est - F. Anerio
Crucem tuam - Crucem tuam
Crucifixus 6vv - A. Lotti
Crucifixus 8vv - A. Lotti
Hosanna filio David - Canto Gregoriano
Kde je láska opravdivá - J. Lexmann
Missa de Angelis - Canto Gregoriano
O caput cruentatum - J. S. Bach
O Crux ave - R. Dubra
O sacrum convivium - T. Tallis
Pange lingua - A. Bruckner
Per Crucem tuam - P. Palka
Tristis est anima - J. Kuhnau
J. Kuhnau - tradícia

a ďalšie ...

Veľkonočný repertoár

Allelujah. Amen - G. F. Händel
Christus vincit - j. Kunc
Hallelujah! For the Lord - G. F. Händel
Missa dei passeri - W. A. Mozart
Pascha nostrum - W. Byrd
Regina caeli - B. M. Černohorský
Regina caeli - J. Hasse
Regina caeli - F. X. Zomb
Victimae paschali laudes - Canto Gregoriano

a ďalšie ...

František Xaver Zomb

Magnificat in C

Nahrávky


Intrada Charpentier Te Deum Prelude

Kyrie Mozart Spatzenmesse

Gloria Mozart Spatzenmesse

Alleluia

Sanctus Mozart Spatzenmesse

Amen

Allelujah Amen

Magnificat in C - František Xaver Zomb

Richter Jubilate Deo

Haydn Kyrie Kleine Orgelsolomesse

Haydn Sanctus Kleine Orgelsolomesse

Haughen Amen

Haydn Vollendet ist das

Händel Hallelujah

Nahrávky zo stretnutia
so Svätým Otcom


Libertango

Zdvíhajme svet

Abba otce

Sme z rôznych strán a kútov

Bárka

Ecce sacerdos

Nech ten chrám

Amen

Kríž je znakom spásy

Jesus Christ you are my life

Sprav si ma Pane nástrojom

Ubi caritas

Ave maris stella